Wednesday, 19 August 2015

YE WO SIKKA HAI JO --------

KIS KO SAMJHAYEN KE IKHLAS BADI HAI NEMAT,
YE WO SIKKA HAI JO HAR DAUR MAIN CHAL JAATA HAI.
IBRAHIM ASHK.

No comments:

Post a Comment