Sunday, 31 August 2014

DEENO-MAZHAB KI,,,,

DEEN-O-MAZHAB KI KULHADI NE BAHUT KAATA ISE,
ISHQ KI HAR SHAAKH LEKIN PHIR BHI LAHRATI RAHI.
IBRAHIM ASHK.

No comments:

Post a Comment