Sunday, 29 June 2014

Assalamo Alaykum, tamam doston ko ramadan ke mahine ki
barkaton ke liye bahut bahut mubarakbaad. ye mahina gunaahon ki muaafi
aur bakhshishon ke liye hai. aur nekiyon ka Allahpak se inaam pane ka hai.

is maah-e-mubarak main roza tamam jismaani aur roohani taqat ko badhata

hai wahin namaaz zindgi ko saliqe aur usool parasti ka dars deti hai, isliye namaaz aur roze

ki pabandi kijiye aur apni jismani aur roohani quwwat ko badhaiye, Allah sabko

shaad aur Aabad rakhe isi duwa ke saath, Allah Hafiz. Ibrahim Ashk

No comments:

Post a Comment